UNSPOKEN DIALOGUE !

· By Bkkgraff · 11 years ago

UNSPOKEN DIALOGUE…next Saturday@Jam cafe.1st ever sticker exhibit in Thailand…

featuring a cast of local and international artists./

งาน UNSPOKEN DIALOGUE

จะจัดขึ้นในวันเสาร์หน้าที่เจมส์คาเฟ่ นิทรรศการสติ๊กเกอร์นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 โดยความมือกันระหว่างศิลปินทั้งในและต่างประเทศ แล้วเจอกันที่งานน่ะครับ