The Street Hunter by Jecks & Basid

· By Bkkgraff · 6 years ago

งานแสดงครั้งแรกของสองศิลปิน street art ‘Jecks’ & ‘Basid’ ในรูปแบบงานสื่อผสมสนุกๆจากถนนสู่แกลลอรี่
ในชื่องาน ‘The Street Hunter’เริ่มเปิดแสดงงานในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ที่ Sathorn 11 art space ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
งานจะจัดแสดงถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ครับ

The Street hunter-02

The Street hunter