‘The Em District Art Festival’ 2015

· By Bkkgraff · 9 years ago

The Em District Art Festival’ 2015 (Goplay Magazine :: 1 Day Street Painting & Artists Market)

กิจกรรมแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินกราฟฟิตี้และศิลปินร่วมสมัยหน้าใหม่ของไทย กับการเพ้นท์ผลงานสดๆ ของศิลปิน 12 ท่าน ภายใต้เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน รวมไปถึงการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานศิลปะและงานแฮนด์เมด รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปของศิลปินทางด้านศิลปะและด้านงานออกแบบที่น่าสนใจ พร้อมด้วย Dj Sound สุดเจ๋งอย่าง ‘Krit Morton’ ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ ห้าง The EmQuartier ลาน Quartier Avenue ชั้น G เวลาตั้งแต่ 11.00 โมงเป็นต้นไป