RUSKIG in Bangkok

· By Bkkgraff · 8 years ago

ruskig-in-bangkok-02

ruskig-in-bangkok-03

ruskig-in-bangkok-04

ruskig-in-bangkok-05

ruskig-in-bangkok-01

เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเจอ “RUSKIG”ศิลปินกราฟฟิตี้จากประเทศสวีเดน ซึ่งมีผลงานมากมายทั่วโลกและเป็นหนึ่งในศิลปินกราฟฟิตี้ที่ได้ลงหนังสือ GraffitiWorld การมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่เขามาทำงานกราฟฟิตี้ในไทย หลังจากมาครั้งแรกเมื่อปี 2004 สามารถติดตามผลงานของเขาผ่านได้ทางช่องทาง

https://www.instagram.com/ruskigstm/

https://www.facebook.com/ruskigSTM/?fref=ts

http://www.ruskig.org/

 

ขอบคุณรูปบางส่วนจาก http://websta.me/n/djingen