MORE THAN A GIRL

· By Bkkgraff · 11 years ago

นิทรรศการศิลปะนอกกรอบ จากมุมมองอันหลากหลายของ6ศิลปินรุ่นใหม่

(annatar/cnp writer/orange/oshin saria/poyd ones/weingping ink) ภายใต้ concept และแรงบันดาลใจ

จากความหมายของคำว่า” more than a girl” มากกว่าความเป็นสาวน้อยไร้เดียงสา

ก้าวผ่านพ้นประสบการณ์มากมายตามstyleงานอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน

พบกันในคืนวันเสาร์ที่9 พฤศจิกายน ที่lounge warm up เวลา 1ทุ่มเป็นต้นไป

และเพ้นท์กันสดๆช่วงประมาณ3ตรงจากศิลปินที่ร่วมงานกันบนฝืนผ้าใบ อย่าพลาดชม !!!

รายละเอียดอื่นๆตามรูปด้านล่างนะครับ