Graffiti Granny VS Buggsy

· By Bkkgraff · 12 years ago

เมื่อคุณยายจอมซ่า มาท้าวัยรุ่นนักพ่นพ่นสี ..อะไรจะเกิดขึ้น

เป็นวีดีโอที่ทำออกมาเจ๋งๆอีกอันที่น่าสนใจเลย