“FREE ADMISSION” Or Graffiti Art

· By Bkkgraff · 11 years ago

“เข้าชมฟรี” หรือ ศิลปะแบบกราฟฟิตี้

ศิลปินกราฟฟิตี้จะมารังสรรค์ผลงานบนกำแพงของบริเวณที่เคยเป็นที่ทำการของฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ชั้นสองของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ! ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม เป็นต้นไป
สองศิลปินแนวกราฟฟิตี้ อเล็กซ์ เฟซ (ศิลปินชาวไทย) และฌ้าซ (ศิลปินชาวฝรั่งเศส)
จะมาร่วมกันสรรสร้างผลงานทีละเล็กทีละน้อยในรูปแบบนิทรรศการทั้งแบบเดี่ยวและแบบรวม

ตลอดเวลา 4 วันผู้ที่ชื่นชอบศิลปะเมืองสามารถเข้าชมการทำงานของศิลปินทั้งสอง
พร้อมพบปะศิลปินได้ที่ห้องทั้ง 7 ซึ่งจัดเตรียมไว้ โดยหลังจากเสร็จสิ้นการสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละคน
จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันต่อหน้าแขกรับเชิญในงานเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556

สมาคมฝรั่งเศสหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานครั้งนี้จะเป็นการพบกันที่ไม่เหมือนใครซึ่งสื่อให้เห็นถึงการผสมผสานของรูปแบบ
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของทั้งสองศิลปิน

วันที่แสดงงาน: ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
งานเปิดนิทรรศการ : วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556
สถานที่: ชั้นสองของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ
เข้าชมฟรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-670-4231 หรืออีเมล chalanthorn.kidthang@alliance-francaise.or.th
www.gouzou.net และwww.facebook.com/Alexokizoo

สนับสนุนโดย :
www.air-austral.com

www.sibour.com