Christmast days x PichiAvo

· By Bkkgraff · 11 years ago

อีกไม่กี่วันจะวันคริสต์มาส วันนี้มีงานคอนเซ็ปต์วันคริสต์มาสมาให้ชมกันครับ

 ผลงานของ PichiAvo

ขอให้คุณมีความสุขในวันหยุดกันทุกคนนะครับ

Little time is left for christmast days!! And PichiAvo wanted to

make a Christmas graffiti to wish you happy holidays!

www.pichiavo.com