86 YEAR OLD WOMAN SPRAYPAINTS ON SWISS NATIONAL BANK

· By Bkkgraff · 7 years ago

ด้วยวัย 86 ปี ของคุณยาย Louise Schneider จึงสร้างความเป็นไอดอลให้ตัวคุณยายเอง จากการพ่นคำว่า “money for arms kills” บริเวณด้านหน้าของตึก Swiss National Bank building ในเมือง Bern ประเทศ Switzerland เพื่อสนับสนุนกลุ่ม GSoA (Group for Switzerland without an army) เพื่อต่อต้านการสับสนุนงบประมาณเพื่ออาวุธสงคราม แม้ว่าคุณยายจะถูกสอบสวนและเสียค่าปรับ แต่ข่าวนี้ก็ออกมาให้เราระลึกได้ว่า spray ไม่มีกำหนดอายุ และการออกมาเพื่อแสดงออกทางสังคมนั้นก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั่วโลกเช่นกัน

louise-schneider-bank-02

louise-schneider-bank-04

louise-schneider-bank-03

louise-schneider-mtn

 

Source: Basler Zeitung , Mtn-world