Karma Police: ดวงตาเห็นทำ

· By Bkkgraff · 11 years ago

นิทรรศการ Karma Police: ดวงตาเห็นทำ เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์
และสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของยุรี ซึ่งถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเล่าเรื่องผ่านผลงานศิลปะของยุรี
ในครั้งนี้ยุรีต้องการสื่อสารหนึ่งในความเชื่อของเธอ ซึ่งได้แก่ “เรื่องกฎแห่งการกระทำ”
หนึ่งในแรงบันดาลใจของผลงานชุดนี้เกิดจากประสบการณ์ร้ายๆของตัวยุรีเอง
ที่ถูกโกงโดยผู้รับเหมาในการปรับปรุงบ้าน และสตูดิโอทำงานศิลปะของยุรี ทำให้พื้นที่ที่เป็นทั้งบ้า
น และสตูดิโอทำงานถูกทิ้งร้างเอาไว้ โดยยุรีแสดงออกผ่านตัวงานที่คงความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการใช้ฟอร์ม
และสีสันที่สดใส นอกเหนือไปจากการวาดรูปบนผืนผ้าใบ ยุรีได้นำเอาวัสดุไฟเบอร์
กลาสเข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างเรื่องราวผ่านจินตนาการของเธอ อาจกล่าวได้ว่า
ยุรีได้ทำให้เส้นแบ่งงานจิตกรรม และประติมากรรมบางลงไปแล้ว

นิทรรศการ Karma Police : ดวงตาเห็นทำ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
งานเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
พร้อมกับการแสดงประกอบ Animation ที่วาดโดยยุรี เกนสาคู
และดนตรีโดย เมธี น้อยจินดา มือกีตาร์วง Modern Dog

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 100 Tonson Gallery
E-mail: info@100tonsongallery.com
โทรศัพท์: 02 684 1527, 084-3881488