โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี จัดแข่งขันGraffiti

· By Bkkgraff · 12 years ago

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (ปัจจุบัน คือ โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สีลม) ซึ่งกำลังจะรีแบรนด์ เป็นโรงแรมแบบไลฟ์สไตล์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารวมแข่งขันศิลปะการพ่นสีกราฟฟิตี้ (Graffiti) ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่ของ
โรงแรม ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์, เซ็กซี่, มีชีวิตชีวา, ทันสมัย, เป็นสากล, และเปี่ยมด้วยพลัง โดยกำหนดให้มี
ตัว G ในการออกแบบเพื่อสร้างการจดจำ ในแบรนด์ใหม่ของโรงแรมฯ

เงื่อนไขการรับสมัคร
1.รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คนจำกัดอายุไม่เกิน 35 ปี

2.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องส่งภาพร่าง ภายใต้แนวคิดที่กำหนดโดยมีตัวอักษร ‘G’ อยู่ในภาพเพื่อการแข่งขันนี้
(ขนาดกำแพงที่พ่น 2 x 14 เมตร) พร้อมทั้งแนบตัวอย่างภาพถ่ายผลงานกราฟฟิตี้ที่
เคยทำไว้ก่อนหน้านี้บนกำแพงขนาดใดก็ได้อย่างน้อง 1 ภาพ ส่งมาที่ อีเมล์: cecile_nguyen@ymail.com

3.สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 (เปิดรับถึง 24:00 น.)

*คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ทีม เพื่อทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

กติกาการแข่งขัน
1.การแข่งขันกราฟฟิตี้รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 8:00-17:00 น.
รวมเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง

2.สมาชิกทุกคนในทีมเข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือก ต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง เพื่อรับทราบกติกา
และรับเสื้อยืดเพื่อสวมใส่ในการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถือเป็นการสละสิทธิ์

3.ผู้เข้ารอบแข่งขันแต่ละทีมจะต้องสรรค์ผลงานบนกำแพง ณ ลานจอดรถของโรงแรมฯขนาด 2 x14 ม.

4.ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์ หรือวัสดุใดก็ได้ตามความถนัด
ซึ่งจะต้องจัดหามาเอง โดยทางคณะผู้จัดงานจะสนับสนุนค่าอุปกรณ์ทีมละ 2,000 บาท

5.ผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล
-รางวัลที่ 1 : รางวัลเงินสด 15,000 บาท
-รางวัลที่ 2 : รางวัลเงินสด 7,500 บาท
-รางวัลชมเชย : บัตรกำนัลรับประทานบุฟเฟต์มื้อค่ำ ณ ห้องอาหารมิสทราล 2 ท่าน มอบให้ผู้ร่วมแข่งขันที่มิได้รับรางวัลข้างต้น