แจกบัตรเข้างานLong Beach Festival@ระยอง

· By Bkkgraff · 13 years ago

เพื่อนๆคนไหนที่จะไปงานLong Beach Festivalแล้วยังไม่มีบัตรทางBKKGRAFF
เอาบัตรมาแจกโดยส่งชื่อเข้ามาในเมล์ info@bkkgraff.com ได้เลยนะครับ
ส่วนบัตรสามารถไปเอาได้ที่สยาม วันเสาร์ที่11นี้นะครับ ปิดรับชื่อวันศุกรที่10นะครับ