รวมพลังสร้างความดีกับโออิชิ(D – Power Project by Oishi)

· By Bkkgraff · 16 years ago

 

กราฟฟิตี้ผิดที่…ไม่ผิดทาง
กราฟฟิตี้ (Graffiti) เป็นศิลปะของหมู่วัยรุ่นที่ชอบใช้สีสเปรย์พ่นตามกำแพง อาคารร้าง ถนนหนทาง ซึ่งถ้ามองให้ลึกๆ แล้วกราฟฟิตี้ก็คืออีกหนึ่งวัฒนธรรมของวัยรุ่นที่ต้องการแสดงออกในความคิดและทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อสังคมโดยถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ…มาวันนี้ ถึงเวลาของเหล่าสาวกกราฟฟิตี้ ได้แสบซ่า…จนสะใจ กับการรวมตัวของศิลปินมือฉมังมาร่วมกันเพนท์กำแพงของสถานที่ต้องการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ทั้งยังเป็นการพลิกบทบาทเหล่าศิลเปอะบนกำแพงที่ใครต่อใครก็เอือมระอา…เป็นสิ่งที่ใครต่อใครก็ชมเชย ถ้าผลงานกราฟฟิตี้เหล่านี้จะมาแบบผิดที่…ไม่ผิดทาง โดยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ เป็นศูนย์ดูแลเด็กๆ ในชุมชนอายุระหว่าง 3-5 ปี ก็ยินดีที่จะมีสีสันกราฟฟิตี้ลวดลายสวนสัตว์โดยฝีมือของพี่ๆ มาจารึกไว้ที่กำแพงศูนย์

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
อาสาสมัครโออิชิ
รับสมัครอาสาสมัครกลุ่มคนรุ่นใหม่ จำนวน 15 คน ที่สนใจและมีพื้นฐานการเพนท์ลวดลายกราฟฟิตี้ โดยอาสาสมัครที่สนใจต้องส่งร่างดีไซน์ภาพที่จะเพนท์ ในคอนเซปต์ภาพสวนสัตว์ เพื่อให้เจ้าของสถานที่คัดเลือกก่อนการลงมือทำจริง
ลงแรงอาสาทำกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2551

**สามารถสมัครได้ที่ในเว็บ http://www.thairealtv.com/about/contest_ohigood.html