ภาพบรรยากาศงาน Street talk @ BACC

· By Bkkgraff · 11 years ago

สำหรับใครที่ไม่ได้ไป วันนี้ทาง Bkkgraff ได้นำภาพบรรยากาศงาน  Street talk : Graffiti Forward @ BACC มาให้ชมกัน

    

    

     

    

    

    

    

    

   

  

  1. Frenchconnection on August 23rd, 2012 11:30 am

    utah & ether = kings

    pmt = snitchy toys

Got something to say?