ภาพบรรยากาศงาน STICK IT UP

· By Bkkgraff · 11 years ago

มีมาให้ชมกันแล้ว ภาพบรรยากาศการเปิดงาน STICK IT UP ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 ใครว่างๆอยากไปชมงานจริงยังแวะไปได้นะครับ งานยังมีจัดแสดงถึงวันที่ 28 กันยายน 2556 นะครับ

และต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สละเวลาแวะมางานวันเปิดด้วยนะครับ