ประกาศร้านบีเคเคกราฟ ปิดบริการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

· By Bkkgraff · 10 years ago

ร้านบีเคเคกราฟ หอศิลป์กรุงเทพฯ
หยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 13-16 เมษายน 2557
…………………………………
BKK GRAFF SHOP @ BACC
is closed for Songkran days during april 13 – 16, 2014