ประกาศผลงานผู้เข้ารอบงาน READ FOR LIFE

· By Bkkgraff · 11 years ago

ประกาศผลงานผู้เข้ารอบงาน READ FOR LIFE

ทีมที่ 1.5 STRIKES TEAM

2.MAD MURAL TOWN

3.OMG CREW

4.SOME TIME

5.SAVE AS

6.SUPER CAT

7.GFL CREW

8.EXPORT

9.SKE208

10.BLOOMING

11.PSKCREW

12.FROM CHIANG MAI

ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับ

และขอบคุณทั้ง 36ทีมที่ส่งแบบเข้ามารวมประกวดด้วยนะครับ