บี เอ ไอ @ Freedom Tunnel

· By Bkkgraff · 10 years ago

“บี เอ ไอ” กราฟฟิตี้ฟอนต์ภาษาไทยไทยในอุโมงค์ Freedom Tunnel เป็นหนึ่งในอุโมงค์ที่มีงานกราฟฟิตี้อยู่เยอะมาก

มีประวัติอันยาวนาน และเก่าแก่มากๆ ของมหานครนิวยอร์ก

ดูประวัติเพิ่มเติมของอุโมงค์เพิ่มเติมได้ใน wikipedia

by COZ BAI