ติดศิลป์บนราชบุรี

· By Bkkgraff · 11 years ago

นิทรรศการ Street Art แห่งเมืองราชบุรีในชื่อ “ติดศิลป์บนราชบุรี”

นิทรรศการเปิดวันที่ 23 ก.พ. – 16 มี.ค. 2556

บริเวณแม่ริมแม่น้ำ ถ.วรเดช อ.เมือง ราชบุรี

Street Art Festival in Ratchaburi “Tid Syn Bon Ratchaburi : We are the city”

Feb 23rd – Mar 16th 2013

By the river Worradetch Rd, Muang , Ratchaburi.

http://www.facebook.com/pages/ติดศิลป์บนราชบุรี-2-We-are-the-City/447823195271943?fref=ts