คลิปงาน Street Talk: GRAFFITI FORWARD @ BACC

· By Bkkgraff · 12 years ago

Street Talk: GRAFFITI FORWARD กราฟฟิตี้ก้าวหน้า
โดย : ZIDS ( กราฟฟิตี้: ปัจจุบันและอนาคต )
CIDER ( ไรท์เตอร์ในระดับนานาชาติ )
FLORE และ COAD ( จากท้องถนนสู่หอศิลปฯ )
M (BKK GRAFF) ( โลกของอุปกรณ์และเทคนิค ) งานกราฟฟิตี้ปัจจุบัน
มีวิวัฒนาการมาไกลจากจุดเริ่มต้นที่เกิดตามท้องถนน และ
มีเส้นทางการเดินทางที่กลมกลืนไปกับวิถีชีวิต ที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
แฝงไปตามรูปแบบต่างๆ ในงานสร้างสรรค์หลายแขนง จนถึงตอนนี้หลายคน ไม่ตั้งคำถามเดิมๆ
อีกต่อไปว่ากราฟฟิตี้คือศิลปะหรือแค่การทำลายพื้นที่สาธารณะ
เพราะกราฟฟิตี้มีที่ทางเป็น ของตัวเอง เชื่อมไปกับภาพลักษณ์ของความอิสระที่กลมกลืนไปกับวัฒนธรรมร่วมสมัย
งานกราฟฟิตี้ตอบโจทย์ ทางเศรษฐกิจผ่านงานออกแบบกราฟฟิก งานเกมส์ งานแฟชั่น
เสื้อผ้า รองเท้า หรือเป็นตัวเชื่อมกับวิถีชีวิตของ skateboard หรือจักรยาน
ที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดมาจากวัฒนธรรม hip hop เกิดขึ้นจากตามท้องถนน
ในการพูดคุยครั้งนี้จึงเป็นการพูดถึงกราฟฟิตี้ที่ไม่ใช่แค่ปัจจุบันแต่เป็นทิศทางในอ­นาคต
เป็นการทำความเข้าใจ กับการทำงานของกราฟฟิตี้ไรท์เตอร์ในระดับนานาชาติ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างไรท์เตอร์ ในงานแขนงนี้จากท้องถนนสู่หอศิลปฯ
รวมถึงความรู้ที่น่าสนใจทางเทคนิคและอุปกรณ์ตั้งแต่ Marker ลูกกลิ้ง หมึกTagging
หัวสเปรย์ และชนิดของสีที่ใช้ในคุณภาพระดับนานาชาติ
หรือแม้แต่ทิศทางของอุปกรณ์ใหม่ๆ ในอนาคต

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.