ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา “ศิลปะเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”

· By Bkkgraff · 14 years ago

ขอเรียนเชิญศิลปิน Graffiti เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง
ศิลปะเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยในงานจะมีการ
วาดภาพสดในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ
แนวคิดของภาพที่วาดเป็นเวลา 3นาที รายละเอียด
จึงขอเรียนเชิญศิลปิน Graffiti เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้
โดยงานจะมีการจัด
ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ส.2553 เวลา 09.00-16.00
ที่หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน

สำนักงานร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
E-Mail : veernyaorn.l@thailandforward.org
Tel: 086-348-9357